Ένας συνδυασμός της σύγχρονης πόλης με το χθες μέσα από φωτογραφίες και κάμερα