Επιλέγει ο Γιώργος Ζουγρής για τους fans των videogames >>

 

 

The Secret of Monkey Island - 1990

 

90s pc games 1a

 

 

 

Lemmings - 1991

 

90s pc games 6

 

 

 

Myst - 1993

 

90s pc games 12

 

 

 

Doom II: Hell on Earth - 1994

 

90s pc games 3

 

 

 

Star Wars: Dark Forces - 1995

 

90s pc games 4

 

 

 

Civilization - 1995

 

90s pc games 15

 

 

 

 

Warcraft II: Tides of Darkness - 1995

 

90s pc games 2

 

 

 

Quake - 1996

 

90s pc games 8

 

 

 

Diablo - 1996

 

90s pc games 9

 

 

 

Grand Theft Auto - 1997

 

90s pc games 5

 

 

 

Grim Fandango - 1998

 

90s pc games 14

 

 

 

Half-Life - 1998

 

90s pc games 7

 

 

 

The Curse of Monkey Island - 1997

 

90s pc games 10

 

 

 

StarCraft - 1998

 

90s pc games 11

 

 

 

Counter Strike - 1999

 

90s pc games 13