eksetaseis karkinos

 

Πολύ συχνές είναι οι έρευνες που ασχολούνται επισταμένα με τις ουσίες που προκαλούν διαφόρους τύπους καρκίνου. Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο έχει δημοσιεύσει μία αναλυτική λίστα με τα συνολικά 116 πράγματα που είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση της συγκεκριμένης ασθένειας. Ο Οργανισμός χωρίζει τη λίστα σε τρεις κατηγορίες: στην έκθεση σε καρκινογενείς καταστάσεις, στα καρκινογόνα μείγματα και στους καρκινογόνους παράγοντες. 

 

Αναλυτικά η λίστα με τα 116 πράγματα που προκαλούν καρκίνο: 

 

Έκθεση σε καρκινογενείς καταστάσεις

 

1. Κάπνισμα

2. Σολάριουμ

3. Παραγωγή αλουμινίου

4. Αρσενικό σε πόσιμο νερό

5. Παραγωγή αυραμίνης

6. Κατασκευή και επισκευή παπουτσιών

7. Καθαρισμός καμινάδων

8. Αεριοποίηση άνθρακα

9. Απόσταξη πίσσας

10. Παραγωγή οπτάνθρακα (καύσιμα)

11. Κατασκευή επίπλων και ντουλαπιών

12. Εξόρυξη αιματίτη με έκθεση σε ραδόνιο

13. Παθητικό κάπνισμα

14. Χυτήριο σιδήρου και χάλυβα

15. Κατασκευή ισοπροπανόλης

16. Κατασκευή πορφυρής βαφής

17. Επαγγελματική έκθεση ως ελαιοχρωματιστής

18. Στρώσιμο πεζοδρομίων και οροφών με πίσσα

19. Βιομηχανία ελαστικών

20. Επαγγελματική έκθεση σε ισχυρά σταγονίδια ανόργανων ενώσεων που περιέχουν θειικό οξύ

 

Καρκινογόνα μείγματα

 

21. Τοξικές αφλατοξίνες

22. Αλκοολούχα ποτά

23. Καρπός αρέκα, άγουρος

24. Φύλλα βέτελ χωρίς καπνό

25. Φύλλα βέτελ με καπνό

26. Υγρή πίσσα

27. Πίσσα από άνθρακα

28. Εσωτερικές εκπομπές από οικιακή καύση άνθρακα

29. Καυσαέρια ντίζελ

30. Μεταλλικά έλαια, ακατέργαστα ή ελαφρώς κατεργασμένα

31. Φαινακετίνη σε αναλγητικά φάρμακα

32. Φυτά που περιέχουν αριστολοχικό οξύ

33. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια

34. Κινέζικα παστά ψάρια

35. Έλαια πισσούχου σχιστόλιθου

36. Αιθάλη

37. Προϊόντα καπνίσματος που δεν καπνίζονται

38. Σκόνη ξύλου

39. Επεξεργασμένο κρέας

 

Καρκινογόνοι παράγοντες και ομάδες παραγόντων

 

40. Ακεταλδεΰδη

41. 4-Αμινοδιφαινύλιο

42. Αριστολοχικά οξέα και τα φυτά που τα περιέχουν

43. Αρσενικό και ενώσεις αρσενικού

44. Αμίαντος

45. Αζαθειοπρίνη

46. Βενζόλιο

47. Βενζιδίνη

48. Βενζοπυρένιο

49. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του

50. Χλωροπρομαζίνη

51. Δις (χλωρομεθυλ) αιθέρας

52. Χλωρομεθυλο-μεθυλαιθέρας

53. Βουταδιένιο-1,3

54. 1,4- Βουτανεδιόλης διμεθανοσουλφονικό

55. Το κάδμιο και ενώσεις καδμίου

56. Χλωραμβουκίλη

57. Methyl-CCNU (1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea; Semustine)

58. Ενώσεις χρωμίου (VI)

59. Κυκλοσπορίνη

60. Αντισυλληπτικά, ορμόνες, συνδυασμένες μορφές εκείνα που περιέχουν οιστρογόνα και προγεστογόνα

61. Αντισυλληπτικά, ορμόνες που πρέπει για μια περίοδο να πάρεις μόνο οιστρογόνα και μετά μαζί οιστρογόνα και προγεστογόνα

62. Κυκλοφωσφαμίδη

63. Διαιθυλοστιλβοοιστρόλη

64. Βαφές που μεταβολίστηκαν σε βενζόλιο

65. Ερπητοϊός 4 (Epstein-Barr)

66. Οιστρογόνα, μη στεροειδή

67. Οιστρογόνα, στεροειδή

68. Θεραπεία με οιστρογόνα (κατά την εμμηνόπαυση)

69. Αιθανόλη σε αλκοολούχα ποτά

70. Εριονίτης

71. Οξείδιο του αιθυλενίου

72. Ετοποσίδη μόνη ή και σε συνδυασμό με σισπλατίνη και βλεομυκίνη

73. Φορμαλδεΰδη

74. Αρσενικούχο Γάλλιο

75. Μόλυνση με ελικοβακτηρίδιο pylori

76. Χρόνια μόλυνση με Ηπατίτιδα Β

77. Χρόνια μόλυνση με Ηπατίτιδα C

78. Φυτικά «γιατρικά» που περιέχουν το φυτό του είδους και γένους Αριστολοχία

79. Μόλυνση με ιό Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας τύπου 1

80. Ανθρώπινων θηλωμάτων τύπου 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 και 66

81. Ανθρώπινος Τ-Λεμφοτρόπος Ιός τύπου 1

82. Μελφαλάνη

83. Μεθοξαλένη με υπεριώδη Α ακτινοβολία

84. 4,4’- μεθυλένη (2-χλωροανιλίνη) (MOCA)

85. Συνδυασμοί χημειοθεραπείας

86. Υπερίτης

87. 2-ναφθυλαμίνη

88. Ακτινοβολία νετρονίου

89. Mίγματα νικελίου

90. 4-(N-Νιτροζομεθυλάμινο)-1-(3-πυριδύλιο)-1-βουτανόνη (NNK)

91. N-Νιτροζονορνικοτίνη(NNN)

92. Μόλυνση με Opisthorchis viverrini

93. Εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση

94. Εξωτερική ρύπανση σωματιδίων

95. Φώσφορος-32

96. Πλουτώνιο-239 και τα προϊόντα διάσπασης του

97. Έκθεση κατά την παιδική ηλικία σε ραδιενεργό ιώδιο, από ατυχήματα ατομικών αντιδραστήρων και από έκρηξη πυρηνικών όπλων

98. Ραδιονουκλεΐδιο α

99. Ραδιονουκλεΐδιο β

100. Ράδιο-224 και τα προϊόντα διάσπασης του

101. Ράδιο-226 και τα προϊόντα διάσπασης του

102. Ράδιο-228 και τα προϊόντα διάσπασης του

103. Ράδιο-222 και τα προϊόντα διάσπασης του

104. Μόλυνση από το παράσιτο Schistosoma

105. Εισπνοή πυρίτιου σε χώρους εργασίας

106. Ηλιακή ακτινοβολία

107. Τάλκης που περιέχει αμιαντόμορφες ίνες

108. Ταμοξιφαίνη

109. 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-παρά-διοξίνη

110. 1,1’,1”-φωσφινοτηιουλιδυνετρισαζιριδίνη

111. Θόριο-232 και τα προϊόντα διάσπασης του

112. Τρεοσουλφάνη

113. Ορθο-τολουϊδίνη

114. Χλωραιθυλένιο

115. Υπεριώδης ακτινοβολία

116. Ακτινοβολία Χ και Γάμμα