37 χρόνια μετά - Brothers In Arms - Dire Straits (1985)

36 χρόνια μετά - Brothers In Arms - Dire Straits (1985)

1985 Νο1 στην Αγγλία.

Κυκλοφόρησε 13 Μαΐου του 1985

SO FAR AWAY

 

 

MONEY FOR NOTHING

 

 

WALK OF LIFE

 

 

BROTHERS IN ARMS

 

 

https://open.spotify.com/album/15J400U0rEpgE64UQgtvLs?highlight=spotify:track:0CzeAbfKFnxnWjwo5iYiCG