China Girl-David Bowie

China Girl-David Bowie

Βραβείο καλύτερου βίντεο στα πρώτα βραβεία του MTV το 1984..