Κική Δημουλά, αναστηλώνεται Νοέμβρης

Κική Δημουλά, αναστηλώνεται Νοέμβρης

.............." αναστηλώνεται Νοέμβρης
τῶν Δελφών....απόβροχο στις μετόπες

της απορρόφησής του....σύννεφα που
δεν θα φύγουν μοιράζονται θρόνους..

....ζωφόροι φύλλων κίτρινων κοσμούν αντισεισμικά ανάκτορα ανέμων...ο ίδιος αδιατάρακτος Νοέμβρης με σημαίες παντού χθεσινής βροχής...παραδομένα στη γύμνια
τα δέντρα..δυο τρία φύλλα μόνον εστασίαζαν... υπάρχοντας "................

( Κική Δημουλά )