Μαρσέλ Προυστ: Το πιο σύντομο κείμενο για τον έρωτα...

Μαρσέλ Προυστ: Το πιο σύντομο κείμενο για τον έρωτα...

Στον έρωτα
γαλήνη δεν υπάρχει,

αφού πάντα, αυτό που

έχει πετύχει ο καθένας,

δεν είναι παρά μια νέα αφετηρία,
για να επιθυμεί ακόμα περισσότερα.

Μαρσέλ Προυστ