Εμπνευσμένο από το  Adagio in G Minor του Tomaso Albinoni που γεννήθηκε 8 Ιουνίου 1671, η πιο διάσημη σύνθεση του, ήταν η διασκευή που έκανε στο Adagio, o Remo Giazotto.