Απόσπασμα από την σύνθεση του  Debussy χρησιμοποίησε ο Marc Almond που έγινε 61 ετών, στην εισαγωγή του Days Of Pearly Spencer