1967 πίσω στο χρόνο, με μουσικές αναμνήσεις, Αγγλία Νοέμβριος

1967 μια τόσο μακρινή χρονιά που όμως είχε αρκετές μουσικές αναμνήσεις, Αγγλία Νοέμβριος

Video Url