Θέματα

sinatra

  Μια επέμβαση στο ευαίσθητο όργανο του ματιού με υποχρέωσε να μείνω σχεδόν χωρίς όραση επί ολόκληρο ...