Οι χελώνες πρέπει να ζουν στην φύση, όχι στα σπίτια μας

Το ξέρετε ότι είναι παράνομο να έχετε χελώνα στο σπίτι σας και η κατοχή της τιμωρείται με πρόστιμο;

Η χελώνα που βρήκατε στον δρόμο δεν μπορούσε βέβαια να σας μιλήσει και να σας πει ότι μισεί να ζει μόνη σε κήπους και να τρώει μαρούλια.

 

Αυτό που για σας ίσως σημαίνει παιχνίδι, γι' αυτήν είναι αιχμαλωσία και καταδίκη σε ισόβιο αποκλεισμό από το φυσικό της περιβάλλον.

 

Βέβαια αν την έχετε μερικά χρόνια θα είναι δύσκολο να προσαρμοσθεί σε όποιο φυσικό περιβάλλον και να την πάτε, ίσως μπορεί να σας βοηθήσει μια φιλοζωική εταιρεία.

 

Αυτό που για κάποιους είναι παιχνίδι, για τις χελώνες είναι στέρηση της ελευθερίας τους.

 

Οι χελώνες είναι άγρια ζώα, που προστατεύονται από την νομοθεσία, και η αιχμαλωσία τους απαγορεύεται γι’ αυτό και διώκεται ποινικά η κατοχή τους.

 
 
-->