Φωτογραφία του χρήστη Θεσσαλονικη - Καστρα - άλλοτε+σήμερα.

 

Φωτογραφία του χρήστη Θεσσαλονικη - Καστρα - άλλοτε+σήμερα.

 

Πορταρα Ίσως γύρω στα 1910. Στην αυθεντική της μορφή, ακόμη απλή πόρτα, πολύ πριν μετατραπεί σε Πορτάρα.

 

Φωτογραφία του χρήστη Θεσσαλονικη - Καστρα - άλλοτε+σήμερα.

 

Φωτογραφία του χρήστη Θεσσαλονικη - Καστρα - άλλοτε+σήμερα.

 

Φωτογραφία του χρήστη Θεσσαλονικη - Καστρα - άλλοτε+σήμερα.

 

Φωτογραφία του χρήστη Θεσσαλονικη - Καστρα - άλλοτε+σήμερα.

 

Φωτογραφία του χρήστη Θεσσαλονικη - Καστρα - άλλοτε+σήμερα.