Φωτογραφία της Μάρω Μπουρδάκου.

 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κηφισίας

 

Φωτογραφία της Μάρω Μπουρδάκου.

 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Γκύζη

 

Φωτογραφία της Μάρω Μπουρδάκου.

 

Λήψη από Σούτσου

 

Φωτογραφία της Μάρω Μπουρδάκου.