Έγχρωμες φωτογραφίες από την Ελλάδα του 1920 είχε δημοσιεύσει το αρχείο του περιοδικού National Geographic... Πίσω από τις φωτογραφίες, οι Maynard Owen Williams και Wilhelm Tobien...

 

ellada 6

 

 

ellada 1

 

 

ellada 2

 

 

ellada 3

 

 

ellada 4

 

 

ellada 5

 

 

ellada 7

 

 

ellada 8

 

 

ellada 9

 

 

ellada 10

 

 

ellada 11

 

 

ellada 12

 

 

ellada 13

 

 

ellada 14

 

 

ellada 15

 

 

ellada 16

 

 

ellada 17

 

 

ellada 18

 

 

ellada 19

 

 

ellada 20

 

 

ellada 21

 

 

ellada 22