Αυτοί που πουλάνε 'φύκια για μεταξωτές κορδέλες

Αυτοί που πουλάνε 'φύκια για μεταξωτές κορδέλες