71

 

Η βία είναι μία και είναι εξίσου κακή είτε όταν στρέφεται κατά αντρών είτε κατά γυναικών. Αν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε (ως δυτικός πολιτισμός) στις γυναίκες σαν να είναι κάποιο προς εξαφάνιση είδος το οποίο χρήζει προστασίας, τα κορίτσια δεν πρόκειται να ενηλικιωθούν πραγματικά και ουσιαστικά.

 

Κινήματα όπως το #MeToo κάνουν - κατά την ταπεινή μου άποψη - τεράστια ζημιά σε όλες τις νέες γυναίκες. Τα νεαρά κορίτσια πρέπει να μεγαλώνουν και να ανατρέφονται ισότιμα και παρόμοια με τα νεαρά αγόρια.

 

Από μήνυμα της Goulou Magoulou