Μια ταινία του Κωνσταντίνου Πιλάβιου που θα αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές του 'είναι' σας για απαντήσεις στο νόημα της ζωής.