Ζουγρής-Πετρίδης θυμούνται τον Edoardo Vianello

Ζουγρής-Πετρίδης θυμούνται τον Edoardo Vianello

Στις αρχές του '60 ήταν αρκετά δημοφιλής και στην Ελλάδα, στα περισσότερα τραγούδια του ενορχηστρωτής ήταν ο Ennio Morricone

https://www.youtube.com/watch?v=7cXbcoD698M