Βιβλίο

oscar wilde life

  (...Oscar Wilde...16/10/1854-30/11/1900...)   ............." σαν το ζαφείρι ήταν τής θάλασσας το χρώμα κι έμοιαζε οπάλιο ...