50 Βιβλία που άλλαξαν τον Κόσμο, από το blog του Paulo Coelho

50 Βιβλία που άλλαξαν τον Κόσμο, από το blog του Paulo Coelho

O Paolo Coelho γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1947

Για αιώνες, τα βιβλία έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να μοιραστούν τις γνώσεις, την έμπνευση, και τις ανακαλύψεις.

Μερικές φορές αυτά τα βιβλία έχουν τέτοια δύναμη, που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που ο κόσμος σκέφτεται για τα πράγματα. Τα παρακάτω βιβλία έχουν κάνει ακριβώς αυτό, εκπαιδεύοντας τους αναγνώστες τους στην πολιτική, οικονομία και διακυβέρνηση, τη λογοτεχνία, την κοινωνία, αλλά και σε ακαδημαϊκά θέματα, όπως η επιστήμη και τα μαθηματικά, απ και τη θρησκεία.

1. The Republic by Plato.
2. The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels.
3. The Rights of Man by Thomas Paine.
4. Common Sense by Thomas Paine.
5. Democracy in America by Alexis de Tocqueville.
6. The Prince by Niccolo Machiavelli.
7. Uncle Tom’s Cabin by Harriett Beecher Stowe.
8. On Liberty by John Stewart Mill.
9. Das Kapital by Karl Marx.
10. The Wealth of Nations by Adam Smith.
11. Guerilla Warfare by Che Guevara.
12. The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer.
13. Lady Chatterley’s Lover by DH Lawrence.
14. Divine Comedy by Dante Alighieri.
15. The Complete Works of William Shakespeare.
16. Things Fall Apart by Chinua Achebe.
17. Moby Dick by Herman Melville.
18. 1984 by George Orwell.
19. Brave New World by Aldous Huxley.
20. Iliad and Odyssey by Homer.
21. Don Quixote by Miguel de Cervantes.
22. A Christmas Carol by Charles Dickens.
23. Madame Bovary by Gustave Flaubert.
24. The Arabian Nights Entertainment by Andrew Lang.
25. War and Peace by Leo Tolstoy.
26. The Little Prince by Antoine de Saint-Exupry.
27. The Alchemist by Paulo Coelho.
28. Diary of a Young Girl by Anne Frank.
29. Survival in Auschwitz by Primo Levi.
30. The Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft.
31. The Second xxx by Simone de Beauvoir.
32. A Room of One’s Own by Virginia Woolf.
33. Walden by Henry David Thoreau.
34. A Dictionary of the English Language by Samuel Johnson.
35. Philosophae Naturalis Principia Mathematica by Isaac Newton.
36. The Interpretation of Dreams by Sigmund Freud.
37. On the Origin of Species by Charles Darwin.
38. Silent Spring by Rachel Carson.
39. Geographia by Ptolemy.
40. The Meaning of Relativity by Albert Einstein.
41. The Bible.
42. The Qur’an.
43. The Torah.
44. The Tibetan Book of the Dead.
45. The Analects of Confucius.
46. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas.
47. The Bhagavad Gita.
48. I Ching.
49. Tao Te Ching.
BONUS:
50. Bartleby by Hermann Melville.

 

 
 
-->