Οι σελίδες των βιβλίων ζωντανεύουν δημιουργώντας μαγικά τοπία από χαρτί...

Οι σελίδες των βιβλίων ζωντανεύουν δημιουργώντας μαγικά τοπία από χαρτί...

Η καλλιτέχνης Su Blackwell δημιουργεί υπέροχα γλυπτά πάνω στα βιβλία, χρησιμοποιώντας απλά τις ίδιες τους τις σελίδες...

The Wild Swans, 2008

2008 the wild swans

Alice: A Mad Tea Party, 2007

The Woodcutter's Hut, 2008

Field Guide to Wild Flowers (XI)

The Lighthouse Keeper's Cottage

The Jungle Book

The House in the Oak Tree

The Snow Goose

20,000 Leagues Under the Sea

The Stork Wife

[via]