Μια ενδιαφέρουσα λίστα του IMDb. Αρκετοί, όπως ο Cervantes, οφείλουν την καλή παρουσία τους σε ένα έργο τους

 

1. William Shakespeare (833) 

 


2. Anton Chekhov (320) 
3. Charles Dickens (300) 
4.Edgar Allan Poe (241) 

 


5.Robert Louis Stevenson (225) 
6. Arthur Conan Doyle (225) 

 


7. Hans Christian Andersen (217) 
8.The Brothers Grimm (212) 
9.Molière (208) 
10.O. Henry (201) 
11.Oscar Wilde (181) 
12.Victor Hugo (150) 

 


13. Jules Verne (143) 

 


14. Stephen King (132) 

 


15. Agatha Christie (126) 
16. L. Frank Baum (124) 
17.Mark Twain (121) 
18.Cervantes (101) 
19. H.P. Lovecraft (99) 
20. J.M. Barrie (93) 
21. Ian Fleming (88) 
22. H.G. Wells (85) 
23.Rudyard Kipling (78) 
24. Tennessee Williams (74) 
25. Stan Lee (73)