"Η μόνη αλήθεια είναι η μουσική." ο Kerouac είχε γεννηθεί στις 12 Μαρτίου 1922

 

 the only truth is music jack kerouac truth quote for share on facebook