Είναι βασισμένο στο The Call Of Cthulhu του H.P. Lovercraft