Βασισμένο στον βασικό χαρακτήρα του American Psycho του Bret Easton Ellis