Ο Γιάννης Πετρίδης νοσταλγεί 10 γυναικεία συγκροτήματα από τα 60's

Ο Γιάννης Πετρίδης νοσταλγεί 10 γυναικεία συγκροτήματα από τα 60's

Μόνο οι Shangri-Lass είναι λευκές

RONETTES-BE MY BABY

 

 

CRYSTALS-THEN HE KISSED ME

Video Url

 

 

 

SUPREMES-WHERE DID OUR LOVE GO

 

 

DIXIE CUPS-CHAPEL OF LOVE

 

 

SHANGRI-LASS-I CAN NEVER GO HOME ANYMORE

 

 

MARVELETTES-THE HUNTER GETS CAPTURED BY THE GAME

 

 

MARTHA AND THE VANDELLAS-DANCING IN THE STREET

 

 

THE SHIRELLES-BABY IT'S YOU

 

 

THE CHIFFONS-ONE FINE DAY

 

 

THE COOKIES-DON'T SAY NOTHING (Bad about my baby)