The Grudge

 

 

A Page of Madness

(Teinosuke Kinugasa, 1926)

 

 

 

Ugetsu

(Kenji Mizoguchi, 1953)

 

 

 

Gojira

(Ishirō Honda, 1954)

 

 

 

 Jigoku

(Nobuo Nakagawa, 1960)

 

 

 

Kwaidan

(Masaki Kobayashi, 1964)

 

 

 

Onibaba

(Kaneto Shindo, 1964)

 

 

 

Kuroneko

(Kaneto Shindo, 1968)

 

 

 

Hausu

(Nobuhiko Obayashi, 1977)

 

 

 

Empire of Passion

(Nagisa Oshima, 1978)

 

 

 

Tetsuo: The Iron Man

(Shinya Tsukamoto, 1989)

 

 

 

Ringu

(Hideo Nakata, 1998)

 

 

 

Audition

(Takashi Miike, 1999)

 

 

 

Dark Water

(Hideo Nakata, 2002)

 

 

 

Ju-On: The Grudge

(Takashi Shimizu, 2002)

 

 

 

Noroi: The Curse

(Kôji Shiraishi,2005)