10 φιλμ με άσχημες καιρικές συνθήκες...

10 φιλμ με άσχημες καιρικές συνθήκες...

Noah’s Ark - 1928

 

 

Hurricane - 1937 

Video Url

 

Twister - 1996

 

 

The Ice Storm - 1997

 

 

Hard Rain - 1998

 

The Perfect Storm - 2000

 

 

Ice Age - 2002

 

Video Url

 

Touching the Void 2003

 

 

The Day After Tomorrow - 2004

 

 

Eight Below - 2006

Video Url