Λίμνη ... Σωκράτης Μάλαμας ...

Λίμνη ... Σωκράτης Μάλαμας ...

Από το άλμπουμ Κύρβα