Δημήτρης Λάππας, Χρήστος Τσαπράζης, Νίκος Ψοφογίωργος, Μάριος Αθανασίου και Στέλλα Παλαιολόγου, ίσως έχουμε ξεχάσει κάποιον, αλλά θα πρέπει να βγουν πιο επιθετικά στο διαδίκτυο με πληροφορίες για την μπάντα