Γιάννης Πάριος

 

 

Δήμητρα Γαλάνη, Χάρις Αλεξίου