Γιάννης Αγγελάκας-Παύλος Παυλίδης, Ιούλιος 2019 στην Αθήνα

Γιάννης Αγγελάκας-Παύλος Παυλίδης, Ιούλιος 2019 στην Αθήνα