51 χρόνια μετά - Pearl - Janis Joplin (1971)

50 χρόνια μετά - Pearl - Janis Joplin (1971)

1971, No1 στις ΗΠΑ

Video Url

 

Κυκλοφόρησε 11 Ιανουαρίου του 1971

MOVE OVER

Video Url

 

CRY BABY

Video Url

 

ME AND BOBBY McGEE

 

Video Url

GET IT WHILE YOU CAN

Video Url