Dirt -Alice In Chains (1992)

Dirt -Alice In Chains (1992)

Πήραν το όνομα τους από παιχνίδι που υπάρχει στο H Aλίκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll

Ο τραγουδιστής τους Lane Staley πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις 5 Απριλίου 2002, ίδια ημερομηνία με τον Kurt Cobain των Nirvana

WOULD?

ANGRY CHAIR

https://www.youtube.com/watch?v=IpEXM1Yziws

THEM BONES

ROOSTER