Από αυτά μάθαμε εμείς την Παναγία των Παρισίων

Από αυτά μάθαμε εμείς την Παναγία των Παρισίων

Τα κλασικά εικονογραφημένα, περισσότερο από μισό αιώνα πριν, ήταν το μέσο με το οποίο τα παιδιά της εποχής ταξίδευαν σε όλο τον πλανήτη και είχαν την πρώτη επαφή τους με την παγκόσμια λογοτεχνία, με ελάχιστο αντίτιμο. Από αυτά μάθαμε και την Παναγία των Παρισίων από την ιστορία του Βίκτωρος Ουγκώ

.d34860b88fd9b29dc4a43513546adee8019ba019 m

1