Η Αθήνα το 1960:Σαν μια ιστορία που έχει καταχωνιαστεί στη θύμηση όσων προλάβαμε και ζήσαμε στην πόλη μας

Η Αθήνα το 1960:Σαν μια ιστορία που έχει καταχωνιαστεί στη θύμηση όσων προλάβαμε και ζήσαμε στην πόλη μας

Δεν είναι μόνο το ότι όλα ήταν διαφορετικά....