14 περίεργα παλιά σκίτσα του Αγίου Βαλεντίνου...

14 περίεργα παλιά σκίτσα του Αγίου Βαλεντίνου...

Δεν ήταν πάντοτε τα πράγματα όπως σήμερα όσον αφορά την σημερινή ημέρα και τις κάρτες του Αγίου Βαλεντίνου...

valentine3

Well, are you?

We may never know or understand why a clumsy, irritable clown signifies love.

Why wear your heart on your sleeve when you can put it on a platter?

Nothing says Valentine's Day like a little cannibalism!

"Veal" for "feel." Genius!

If you're wondering what violence between two cavewomen has to do with love ... well, so are we.

Go ahead: Grill the one you love.

For the Bonnie to your Clyde.

If you love someone ... run them over.

Tip the head of the girl on this card, and you can see her full pink gas mask!

This Valentine has everything but a really weird kitchen sink.

But what do they mean by "nail"?

[via]