11 παλιά σήματα για διαφημίσεις στην Ελλάδα...

Σίγουρα οι πιο παλιοί τα θυμάστε... Τα βλέπαμε και ξέραμε ότι είναι ώρα για διαφημίσεις... >>

 

tv3

tv5

tv7

tv1

tv2

tv4

tv6

tv8

tv9

tv10

tv11