11 παλιά εξώφυλλα του Αμερικανικού περιοδικού teen...

11 παλιά εξώφυλλα του Αμερικανικού περιοδικού teen...

11 διάσημα εξώφυλλα από το Αμερικανικό περιοδικό "Teen magazine" τις δεκαετίες του '60 και '70...

1. No Diet. Chubby Chicks Look Slimmer In Minutes! How?

No Diet. Chubby Chicks Look Slimmer In Minutes! How?

2. How To Be An Actress Part I: Via Broadway

How To Be An Actress Part I: Via Broadway

3. Judo And The Single Girl

Judo And The Single Girl

4. Love — Computer Style. Are You Ready For It?

Love — Computer Style. Are You Ready For It?

5. Kathy Davis & Furry Friend

Kathy Davis & Furry Friend

6. The Pow-Wow Look. Fringe Benefits — Cowboys And Indian Clads

The Pow-Wow Look. Fringe Benefits — Cowboys And Indian Clads

7. The Weight-Ing Game

The Weight-Ing Game

8. He Loves Me…He Loves Me Not. Find Out!

He Loves Me...He Loves Me Not. Find Out!

9. Confucius Say: “Girl With Fall Have Ball!”

Confucius Say: "Girl With Fall Have Ball!"

10. D’Jeaver Eat A Hoagie?

D'Jeaver Eat A Hoagie?

11. Latest Hairdo! One Setting Lasts A Week

Latest Hairdo! One Setting Lasts A Week