Τα τραμ και η Αθήνα....

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΡΑΜ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ 1908

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1944

 

Μαρούδας-Παπαδάκης

 

 

Το τραμ το τελευταίο (Γιώτα Νέγκα)