Αυτή η γιαγιά φταίει για όλα!

Αυτή η γιαγιά φταίει για όλα!

Αυτή η γιαγιά μετέφερε βάρη και τα χρέη της στους σημερινούς νέους, οι πρώην και τωρινές κυβερνήσεις δεν έχουν καμία ευθύνη. (την φωτογραφία δανειστήκαμε από δημοσίευση των Φώντα & Παναγιώτη Καψοκαβάδη)

 

ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ

 

Video Url

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Video Url