Κάποιοι είναι φυλακισμένοι στις επιλογές τους, ο Βενιζέλος είναι αιχμάλωτος του Παπανδρέου