Είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι το πακέτο Jam/Style Council/Paul Weller είναι σαφώς καλύτερο των Smiths/Morrissey?

 

Κώστας Ζουγρής