Μας αρέσει για πολλούς λόγους και γιατί είναι μια γυναίκα που μας θυμίζει το παρελθόν με τα τραγούδια της με ένα τρόπο που μας οδηγεί στο μέλλον, γιατί το μέλλον είναι η παραδοσιακή μουσική του χθες....