Ο άνθρωπος....περιφρουρεί το κάθε τί που εκείνος νοιώθει

Ο άνθρωπος....περιφρουρεί το κάθε τί που εκείνος νοιώθει

.." οι ώρες μέσα απο τους ιριδισμούς και τα παιχνίδια ρέουν όπως ανάμεσα στα πολυτρίχια τα διαυγή νερά..και ο ρεμβασμός με τα κλειδιά του ανοίγει ορίζοντες που απλώνουν και αδιακόπως μεγαλώνουν σαν κύκλοι πέτρας που έπεσε σε επιφάνειαν αδιατάρακτη απο πράξεις φθαρτές και νόθες....όταν...αναπνέομεν την αύραν τού Σαρωνικού υπό το φίλιον φώς...και μέσα στα αρώματα τής πεύκης...εν τή λιτότητι τών μύθων τών σημερινών και τών προκατακλυσμιαίων ως σάλπισμα πνευστών ή ως ήχος παλμικός κρουστός τυμπάνων...

...λέξεις-χρησμοί... λέξεις ενώσεως αψιδωτής και κορυφαίας...λέξεις...με σημασίαν απροσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον...αι λέξεις "ελελεύ"..."σ'αγαπώ"..

.... εν όψει όλων τών καιρών....εν όψει όλων τών εκτάσεων.. εν όψει όλων τών εκστάσεων ....έτσι προχωρεί και αναπτύσσεται εν όψει όλων τών καιρών και τών εκτάσεων η συνοχή τών αλληλουχιών τών πράξεων τών λόγων τών γραπτών και τών ονείρων...η κάθε αίσθησις....το κάθε συναίσθημα...διεκδικούν τα δίκαιά των...και το σύνολον τών αισθήσεων και τών συναισθημάτων...δηλαδή ολόκληρος ο άνθρωπος....περιφρουρεί το κάθε τί που εκείνος νοιώθει...ενώ...το πρίσμα τών αντιθέσεων συναρμολογεί και συναρμολογείται "................

( Ανδρέας Εμπειρίκος )

Από την σελίδα της

Μαρία Δούση

 
 
-->