Σοφά λόγια τού Oscar Wilde

Σοφά λόγια τού Oscar Wilde

"Ποιος μπορεί να πει ότι είναι φτωχός όταν τον αγαπούν;"

"Το μόνο άτομο που χρειάζεσαι στη ζωή σου είναι αυτό που σε χρειάζεται στη δική του"

"Ο κόσμος χωρίζεται σε δύο τάξεις: αυτούς που πιστεύουν το απίστευτο και αυτούς που κατορθώνουν το ακατόρθωτο."