Η ζωή του Luigi Pirandello σε σύντομο cartoon

Η ζωή του Luigi Pirandello σε σύντομο cartoon

Με αφήγηση στα Ιταλικά, ο Pirandello είχε γεννηθεί 28/6/1867