Το μεγαλύτερο λάθος μας στον χώρο της μουσικής, ήταν ότι σαν παιδιά δεν δώσαμε την προσοχή που έπρεπε στην κλασική μουσική. Ευτυχώς μεγαλώνοντας συνειδητοποιήσαμε το λάθος μας. Ζουγρής-Πετρίδης σε κρίση αυτοκριτικής