Άυπνη Πόλη - Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Άυπνη Πόλη - Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Από ποίημα του Federico Garcia Lorca